Användarvillkor

Villkor

1. BINDANDE EFFEKT. Detta är ett bindande avtal mellan dig och ORGANAIZEPLATFORM (’oss’, ’vi’, ’Företaget’). Genom att använda webbplatsen på https://organaizeplatform.com (’Webbplatsen’) samtycker du till att följa dessa användarvillkor. Om du vid något tillfälle finner dessa användarvillkor oacceptabla, måste du omedelbart lämna webbplatsen och upphöra med all användning av den.

2. SEKRETESSPOLICY. Vi respekterar din integritet och tillåter dig att kontrollera behandlingen av din personliga information. En fullständig redogörelse för vår nuvarande integritetspolicy kan hittas genom att klicka här . Vår integritetspolicy är uttryckligen införlivad i detta avtal genom denna referens.

3. GÄLLANDE LAG. Dessa användarvillkor ska tolkas i enlighet med och regleras av lagarna i Kalifornien och USA, utan hänvisning till regler om lagkonflikter. Denna webbplats är avsedd att användas av individer baserade i USA.

4. MINIMALDER. Du måste vara minst 18 år för att få tillgång till och delta på denna sida. Du garanterar och garanterar att du är minst 18 år gammal och kan ingå detta avtal ur ett juridiskt perspektiv.

5. REGISTRERINGAR OCH UTSKRIFT FÖR EBOOK. Du har möjlighet, men ingen skyldighet, att registrera dig och få en gratis e-bok från oss. Om du gör det, samtycker du till att ta emot ytterligare e-postmeddelanden från oss av kommersiell karaktär.

6. E-POSTKOMMUNIKATION. När du kontaktar oss samtycker du uttryckligen och samtycker till att få e-postsvar från oss. Denna e-postkommunikation kan vara kommersiell eller icke-kommersiell till sin natur. Icke-kommersiella e-postmeddelanden kan innehålla, men är inte begränsade till, administrativa frågor och meddelanden om ändringar av dessa villkor, sekretesspolicyn eller annan webbplatsdokumentation.

7. ANVÄNDNING AV PROGRAMVARAN. Företaget kan göra viss programvara tillgänglig för dig från webbplatsen. Om du laddar ner programvara från webbplatsen, anses programvaran, inklusive alla filer och bilder som finns i eller genererade av programvaran, och tillhörande data (tillsammans ’Programvara’) vara licensierad till dig av företaget, för din personliga, icke-kommersiella, endast hemmabruk. Företaget överför varken titeln eller de immateriella rättigheterna till programvaran, och företaget behåller den fullständiga och fullständiga äganderätten till programvaran såväl som alla immateriella rättigheter däri. Du får inte sälja, omdistribuera eller reproducera programvaran, inte heller får du dekompilera, reverse engineering, demontera eller på annat sätt konvertera programvaran till en form som kan uppfattas av människor. Alla varumärken och logotyper ägs av företaget eller dess licensgivare och du får inte kopiera eller använda dem på något sätt.

8. ANVÄNDARINNEHÅLL. Genom att publicera, ladda ner, visa, utföra, överföra eller på annat sätt distribuera information eller annat innehåll (’Användarinnehåll’) till webbplatsen, ger du företaget, dess dotterbolag, tjänstemän, direktörer, anställda, konsulter, agenter och representanter en permanent , icke-exklusiv licens för att använda användarinnehåll i samband med driften av företagets internetverksamheter, dess dotterbolag, tjänstemän, direktörer, anställda, konsulter, agenter och representanter, inklusive utan begränsning, en rätt att kopiera, distribuera, överföra, offentligt visa, offentligt utföra, reproducera, redigera, översätta och formatera om användarinnehåll. Du kommer inte att kompenseras för något användarinnehåll. Du samtycker till att företaget får publicera eller på annat sätt avslöja ditt namn i samband med ditt användarinnehåll. Genom att publicera användarinnehåll på webbplatsen garanterar och intygar du att du äger rättigheterna till användarinnehållet eller på annat sätt har behörighet att publicera, distribuera, visa, utföra, överföra eller på annat sätt distribuera användarinnehåll.

9. ÖVERENSSTÄMMELSE MED IMMATERIELL EGENDOMSLAGAR. När du besöker webbplatsen samtycker du till att respektera andras immateriella rättigheter. Din användning av webbplatsen styrs alltid av och är föremål för lagar om upphovsrättsinnehav och användning av immateriella rättigheter. Du samtycker till att inte ladda upp, ladda ner, visa, utföra, överföra eller på annat sätt distribuera någon information eller något innehåll (gemensamt, ’Innehåll’) i strid med tredje parts upphovsrätt, varumärken eller andra immateriella rättigheter eller äganderätter. Du samtycker till att följa lagar om upphovsrättsinnehav och användning av immateriell egendom, och du är ensam ansvarig för eventuella brott mot relevanta lagar och för eventuella intrång i tredje parts rättigheter orsakade av innehåll du tillhandahåller eller överför, eller som tillhandahålls eller överförs med ditt användar-ID. Bevisbördan för att något innehåll inte bryter mot några lagar eller tredje parts rättigheter ligger enbart på dig. Alla Digital Millennium Copyright Act-ärenden behandlas i enlighet med vår DMCA-policy, som du kan komma åt via DMCA-länken längst ner på sidan.

10. OLÄMPLIGT INNEHÅLL. Du samtycker till att inte ladda upp, ladda ner, visa, framföra, överföra eller på annat sätt distribuera något innehåll som (a) är ärekränkande, obscent, pornografiskt, kränkande eller hotfullt; (b) förespråkar eller uppmuntrar beteende som kan utgöra ett brott, ge upphov till civilrättsligt ansvar eller på annat sätt bryter mot någon tillämplig lokal, statlig, nationell eller utländsk lag eller förordning; (c) annonserar eller på annat sätt begär pengar eller är en uppmaning om varor eller tjänster; eller (d) tillhandahåller medicinsk rådgivning till andra användare. Företaget förbehåller sig rätten att avsluta ditt mottagande, överföring eller annan distribution av sådant material med hjälp av webbplatsen, och, om tillämpligt, att radera sådant material från dess servrar. Företaget har för avsikt att samarbeta fullt ut med alla brottsbekämpande tjänstemän eller myndigheter i utredningen av eventuella brott mot dessa villkor eller tillämpliga lagar.

11. ÖVERENSSTÄMMELSE MED IMMATERIELL EGENDOMSLAGAR. När du går in på webbplatsen samtycker du till att följa lagen och att respektera andras immateriella rättigheter. Din användning av webbplatsen styrs alltid av och är föremål för lagar om upphovsrättsinnehav och användning av immateriella rättigheter. Du samtycker till att inte ladda upp, ladda ner, visa, utföra, överföra eller på annat sätt distribuera någon information eller något innehåll (gemensamt, ’Innehåll’) i strid med tredje parts upphovsrätt, varumärken eller andra immateriella rättigheter eller äganderätter. Du samtycker till att följa lagar om upphovsrättsinnehav och användning av immateriell egendom, och du är ensam ansvarig för eventuella brott mot relevanta lagar och för eventuella intrång i tredje parts rättigheter orsakade av innehåll du tillhandahåller eller överför, eller som tillhandahålls eller överförs med ditt konto. Bevisbördan för att något innehåll inte bryter mot några lagar eller tredje parts rättigheter ligger enbart på dig.

12. INGA GARANTIER. VI AVSÄKER HÄRMED ALLA GARANTIER. VI GÖR WEBBPLATSEN TILLGÄNGLIG ’I BEFINTLIGT SKICK’ UTAN GARANTIER AV NÅGOT SLAG. DU TAR RISKEN FÖR ALLA SKADA ELLER FÖRLUST FRÅN ANVÄNDNING AV, ELLER OFÖJLIGHET ATT ANVÄNDA, WEBBPLATSEN ELLER TJÄNSTEN. I DEN MAXIMALA OMFATTNING SOM TILLÅTS AV LAGEN, FRÅSÄGER VI SIG UTTRYCKLIGEN ALLA GARANTIER, UTTRYCKTA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, AVSEENDE WEBBPLATSEN, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, NÅGRA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OM SÄLJBARHET FÖR SÄLJBARHET. VI GARANTERAR INTE ATT WEBBPLATSEN ELLER TJÄNSTEN KOMMER ATT UPPFYLLA DINA KRAV ELLER ATT DRIFTET AV WEBBPLATSEN ELLER TJÄNSTEN KOMMER ATT VARA AVBROTT ELLER FELFRI.

13. BEGRÄNSAT ANSVAR. VÅRT ANSVAR MOT DIG ÄR BEGRÄNSAT. I DEN MAXIMALA UTSTRÄCKNING SOM TILLÅTS AV LAG, SKALL VI UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER VARA ANSVARIGA FÖR SKADOR AV NÅGOT SLAG (INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, SPECIELLA, OAVSIKTLIGA ELLER FÖLJDSKADOR, FÖRLORAD VINST ELLER FÖRLUSTNAD DATA AVSEENDE SKADA ) SOM UPPSTÅR UR ELLER I SAMBAND MED DIN ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN ELLER NÅGOT ANNAT MATERIAL ELLER TJÄNSTER SOM TILLHANDAHÅLLS DIG AV OSS. Denna begränsning ska gälla oavsett om skadorna uppstår på grund av avtalsbrott, skadestånd eller någon annan juridisk teori eller form av åtgärd.

14. ANSLUTADE WEBBPLATSER. Vi har ingen kontroll över och inget ansvar för tredje parts webbplatser eller material. Vi samarbetar med ett antal partners vars webbplatser kan vara länkade till webbplatsen. Eftersom vi inte har någon kontroll över innehållet och prestanda för dessa partner- och affiliate-webbplatser, lämnar vi inga garantier om riktigheten, valutan, innehållet eller kvaliteten på informationen som tillhandahålls av sådana webbplatser, och vi tar inget ansvar för oavsiktliga, stötande, felaktiga , vilseledande eller olagligt innehåll som kan finnas på dessa webbplatser. På liknande sätt, från tid till annan i samband med din användning av webbplatsen, kan du ha tillgång till innehållsobjekt (inklusive, men inte begränsat till, webbplatser) som ägs av tredje part. Du erkänner och samtycker till att vi inte ger några garantier om, och tar inget ansvar för, noggrannheten, valutan, innehållet eller kvaliteten på detta tredjepartsinnehåll, och att, om inte annat uttryckligen anges, ska dessa användarvillkor styra din användning av eventuella och allt innehåll från tredje part.

15. FÖRBJUDNA ANVÄNDNINGAR. Vi inför vissa begränsningar för din tillåtna användning av webbplatsen. Du är förbjuden att bryta mot eller försöka bryta mot några säkerhetsfunktioner på webbplatsen, inklusive, utan begränsning, (a) komma åt innehåll eller data som inte är avsedda för dig, eller logga in på en server eller ett konto som du inte har behörighet att komma åt; (b) försök att undersöka, skanna eller testa sårbarheten hos webbplatsen, eller något associerat system eller nätverk, eller att bryta mot säkerhets- eller autentiseringsåtgärder utan lämplig auktorisation; (c) störa eller försöka störa tjänster till någon användare, värd eller nätverk, inklusive, utan begränsning, genom att skicka in ett virus till webbplatsen, överbelastning, ’översvämning’, ’spam’, ’e-postbombning’, ’ kraschar’ eller sätter igång en ’DDOS’-attack på webbplatsen; (d) använda webbplatsen för att skicka oönskad e-post, inklusive, utan begränsning, kampanjer eller reklam för produkter eller tjänster; (e) att förfalska någon TCP/IP-pakethuvud eller någon del av rubrikinformationen i något e-postmeddelande eller i något inlägg som använder webbplatsen; eller (f) försök att modifiera, bakåtkonstruera, dekompilera, demontera eller på annat sätt reducera eller försöka reducera någon av källkoden som används av oss för att tillhandahålla webbplatsen till en form som kan uppfattas av människor. Varje brott mot system- eller nätverkssäkerhet kan utsätta dig för civilrättsligt och/eller straffrättsligt ansvar.

16. ERSÄTTNING. Du samtycker till att hålla oss skadeslösa för vissa av dina handlingar och försummelser. Du samtycker till att gottgöra, försvara och hålla företaget, dess dotterbolag, tjänstemän, styrelseledamöter, anställda, konsulter, agenter och representanter ofarligt från alla tredje parts anspråk, förluster, ansvar, skador och/eller kostnader (inklusive rimliga advokatarvoden och kostnader) som härrör från din åtkomst till eller användning av webbplatsen, ditt brott mot dessa användarvillkor, eller ditt intrång, eller intrång av någon annan användare av ditt konto, av någon persons eller enhets immateriella rättigheter eller andra rättigheter. Vi kommer omedelbart att meddela dig om sådana anspråk, förluster, ansvar eller krav, och kommer att ge dig rimlig hjälp, på din bekostnad, för att försvara sådana anspråk, förluster, ansvar, skador eller kostnader.

17. COPYRIGHT. Allt innehåll på webbplatsen eller tjänsten är: Copyright © 2023 ORGANAIZEPLATFORM

18. AVSKÄRBARHET; AVSTÅND. Om, av någon anledning, en domstol med behörig jurisdiktion finner att något villkor eller villkor i dessa användarvillkor inte kan verkställas, kommer alla andra villkor att förbli opåverkade och i full kraft och verkan. Inget avstående från något brott mot någon bestämmelse i dessa användarvillkor ska utgöra ett avstående från något tidigare, samtidig eller efterföljande brott mot samma eller andra bestämmelser häri, och inget avstående ska vara effektivt om det inte görs skriftligt och undertecknat av en auktoriserad företrädare för den avstående parten.

19. INGEN LICENS. Ingenting på webbplatsen ska tolkas som att det ger dig en licens att använda något av de varumärken, tjänstemärken eller logotyper som ägs av oss eller av någon tredje part.

20. ENDAST ANVÄNDNING I USA. Webbplatsen kontrolleras och drivs av företaget från dess kontor i delstaten Kalifornien. Webbplatsens domän är registrerad i USA och webbplatsen är värd i USA. Den avsedda målgruppen för denna webbplats består endast av individer i USA. Företaget garanterar inte att något av materialet eller tjänsterna som du har fått tillgång till är tillgängliga eller lämpliga för användning på andra platser. Din användning av eller åtkomst till webbplatsen ska inte tolkas som att företaget avsiktligt utnyttjar fördelarna eller privilegiet att göra affärer i någon annan stat eller jurisdiktion än Kalifornien och USA.

21. ÄNDRINGAR. Företaget förbehåller sig rätten att ändra dessa villkor. Om företaget försöker göra en sådan ändring, som vi anser är väsentlig efter vårt eget gottfinnande, ska vi:

(a) Ge dig meddelande via e-post om ändringen 15 dagar innan ändringen träder i kraft, och
(b) Publicera på hemsidan att en ändring kommer att göras.

Om en domstol med behörig jurisdiktion skulle döma denna ändringsbestämmelse ogiltig, ska denna ändringsklausul sägas upp som en del av detta avtal. Alla ändringar av Villkoren ska vara framåtblickande.